ScotlandPHP 2019

Lista cuvintelor rezervate

Cuprins

În continuare urmează lista identificatorilor predefiniți în PHP. Nici unul din identificatorii enumerați aici nu trebuie să fie utilizați ca identificatori în script-urile dumneavoastră, doar dacă nu este specificat în mod explicit altfel. Aceste liste includ cuvinte-cheie și variabile predefinite, denumiri de constante și clase. Aceste liste nu sunt exhaustive sau depline.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-409
SR
11 years ago
[Editorial note: parent and self are reserved class names. Functions and constants with their names can be declared, but not userspace classes]

true, false and null are not listed because they are globally-defined constants, not reserved words.

No idea about parent or self, though.
To Top